bioHeader

Groen inleveren

Groenstromen neemt VGR in om te recyclen. Groenstromen verwerken wij tot bruikbare grondstoffen en materialen. Wij verwerken groengerelateerde restanten uit tuinen, natuurgebieden, bermen, sport- en recreatiegebieden, kassen, gemeentelijke groenvoorzieningen, watergangen, landbouw en tuinbouw. Daarnaast verwerkt VGR ook hout en puin.

Het verwerkingsproces van de groenstromen is zo ingericht dat er geen groen verloren gaat. Met het innemen en het verantwoord verwerken van groenstromen draagt VGR bij aan een duurzame samenleving.

Particulieren en professionele partijen zoals hoveniers, waterschappen, gemeenten, Staatsbosbeheer en sportverenigingen zijn van harte welkom om bij VGR Composteerinrichting in Brakel en Almkerk groenrestanten in te leveren. Particulieren leveren groenrestanten in tegen een vast bedrag per kar. Neem contact op voor meer informatie.

Containerservice
U kunt gebruikmaken van de containerservice van VGR. Wij voorzien u van een groencontainer of houtcontainer om groenrestanten of houtresten in te verzamelen. U weet zeker dat uw groenrestanten efficiënt en veilig worden afgevoerd. Vanzelfsprekend verwerken wij de groenrestanten in onze composteerinrichtingen tot bruikbare grondstoffen.

Gemengd groenafval 2

Groenafval – gemengd

Gemengd groenafval bestaat bijvoorbeeld uit blad, gerooide struiken en snoeihout met meer dan 5% blad aan de takken. Groenafval ontstaat bij het reguliere groenonderhoud en bij de aanleg van groen en tuinen.

Is het gemende tuinafval vervuild met niet-organische materialen? Onze acceptant brengt een toeslag in rekening of keurt een lading af.

19 03 06 land- en tuinbouwafval

Land- en tuinbouwafval

Onder land- en tuinbouwafval wordt verstaan afval wat afkomstig is uit bijvoorbeeld kassen, kwekerijen en/of afkomstig is van bijvoorbeeld akkerbouwers.

Snoeihout – schoon

Snoeihout – schoon

Schoon snoeihout komt vrij bij snoei- en kapwerkzaamheden. Takken zonder bladeren vallen onder schoon snoeihout. Schoon snoeihout is na bewerking te gebruiken als bio-brandstof.

Boomstronken en boomstobben

Boomstronken en boomstobben

Boomstronken of boomstobben worden gerooid na de kap van bomen of struiken. De boomstronk kan apart aangeboden worden of tegelijk met gemengd groenafval. Is het gemende groenafval vervuild met niet-organische materialen? Onze acceptant brengt een toeslag in rekening of keurt een lading af.

Houtsnippers en houtchips - verkleind hout

Houtsnippers en houtchips - verkleind hout

Houtsnippers van A-kwaliteit zijn houtsnippers van zuiver loofhout. De vracht houtsnippers mag geen bladeren, takjes of grond bevatten. Hierbij geldt de voorwaarde dat het aanbod minder dan 1% vervuild is. Word niet aan bovenstaande voldaan dan accepteren wij de vracht als gemengd groenafval. Uw vracht houtsnippers dient u voor de weging op de weegbrug te laten beoordelen door onze acceptant.

Bermmaaisel

Grasachtige

Gras afkomstig van bermen, plantsoenen, gazons en grote grasoppervlakken vallen onder bermmaaisel. De vervuiling bestaat voornamelijk uit zand en grond. De maximaal toegestane vervuiling bedraagt 5%. Is het bermmaaisel vervuild met niet-organische materialen? Onze acceptant brengt een toeslag in rekening of keurt een lading af.

P1060352

Slootvegetatie

Slootvegetatie is het materiaal dat verzameld wordt bij het vegen en maaien van sloten en watergangen. Slootvegetatie is voornamelijk vervuild met zand en grond. De maximaal toegestane vervuiling bedraagt 5%. Is de slootvegetatie vervuild met niet-organische materialen? Onze acceptant brengt een toeslag in rekening of keurt een lading af.

Product Features

duurzaam

Duurzame oplossing voor groenrestanten

circulaire-economy

Bijdrage aan circulaire economie

container-hanging-of-a-crane

Containerservice

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

Copyright 2017 VGR Groep. All Rights reserved
Sluiten