bioHeader

Groen inleveren

Groenstromen neemt VGR in om te recyclen. Groenafval verwerken wij tot bruikbare grondstoffen en materialen. Wij verwerken groengerelateerde restanten uit tuinen, natuurgebieden, bermen, sport- en recreatiegebieden, kassen, gemeentelijke groenvoorzieningen, watergangen, landbouw en tuinbouw. Daarnaast verwerkt VGR ook hout en puin.

Het verwerkingsproces van de groenstromen is zo ingericht dat er geen groen verloren gaat. Met het innemen en het verantwoord verwerken van groenstromen draagt VGR bij aan een duurzame samenleving.

Particulieren en professionele partijen zoals hoveniers, waterschappen, gemeenten, Staatsbosbeheer en sportverenigingen zijn van harte welkom om bij VGR Composteerinrichting in Brakel en Almkerk groenrestanten in te leveren. Particulieren leveren groenrestanten in tegen een vast bedrag per kar. Neem contact op voor meer informatie.

Containerservice
U kunt gebruikmaken van de containerservice van VGR. Wij voorzien u van een groencontainer of houtcontainer om groenrestanten of houtresten in te verzamelen. U weet zeker dat uw groenrestanten efficiënt en veilig worden afgevoerd. Vanzelfsprekend verwerken wij de groenrestanten in onze composteerinrichtingen tot bruikbare grondstoffen.

groenafval gemengd

Groenafval – gemengd

Gemengd groenafval bestaat bijvoorbeeld uit blad, gerooide struiken en snoeihout met meer dan 5% blad aan de takken. Groenafval ontstaat bij het reguliere groenonderhoud en bij de aanleg van groen en tuinen.

Is het gemende tuinafval vervuild met niet-organische materialen? Onze acceptant brengt een toeslag in rekening of keurt een lading af.

Snoeihout – schoon

Snoeihout – schoon

Schoon snoeihout komt vrij bij snoei- en kapwerkzaamheden. Takken zonder bladeren vallen onder schoon snoeihout. Schoon snoeihout is na bewerking te gebruiken als bio-brandstof.

Boomstronken en boomstobben

Boomstronken en boomstobben

Boomstronken of boomstobben worden gerooid na de kap van bomen of struiken. De boomstronk kan apart aangeboden worden of tegelijk met gemengd groenafval. Is het gemende groenafval vervuild met niet-organische materialen? Onze acceptant brengt een toeslag in rekening of keurt een lading af.

Houtsnippers en houtchips - verkleind hout

Houtsnippers en houtchips - verkleind hout

Houtsnippers van A-kwaliteit zijn houtsnippers van zuiver loofhout. De vracht houtsnippers mag geen bladeren, takjes of grond bevatten. Hierbij geldt de voorwaarde dat het aanbod minder dan 1% vervuild is. Word niet aan bovenstaande voldaan dan accepteren wij de vracht als gemengd groenafval. Uw vracht houtsnippers dient u voor de weging op de weegbrug te laten beoordelen door onze acceptant.

Gras – schoon

Gras – schoon

Schoon gras komt vrij bij maaiwerkzaamheden in bijvoorbeeld natuurgebieden. Het maaisel is vrij van ander organisch materiaal en vrij van vervuiling van niet-organische materialen. Is het gras vervuild met andere groenrestanten en/of grond of met niet-organisch materiaal dan valt de vracht onder de categorie bermmaaisel.

Bermmaaisel

Bermmaaisel

Gras afkomstig van bermen, plantsoenen, gazons en grote grasoppervlakken vallen onder bermmaaisel. De vervuiling bestaat voornamelijk uit zand en grond. De maximaal toegestane vervuiling bedraagt 50%. Is het bermmaaisel vervuild met niet-organische materialen? Onze acceptant brengt een toeslag in rekening of keurt een lading af.

Slootvegetatie - met slib

Slootvegetatie - met slib

Slootvegetatie is het materiaal dat verzameld wordt bij het vegen en maaien van sloten en watergangen. Slootvegetatie is voornamelijk vervuild met zand en grond. De maximaal toegestane vervuiling bedraagt 50% Is de slootvegetatie vervuild met niet-organische materialen? Onze acceptant brengt een toeslag in rekening of keurt een lading af.

AB hout1 website

Hout AB

AB en C hout wordt tijdelijk NIET meer ingenomen.
We houden u op de hoogte wanneer we dit weer gaan innemen. Excuses voor het ongemak

Hout kan tijdelijk niet meer ingeleverd worden bij onze Composteerinrichting in Brakel.
Houtrestanten sorteren wij zorgvuldig zodat er zoveel mogelijk hout kan worden gerecycled.Wij onderscheiden hout in kwaliteit A en B.
Kwaliteit A - Houtrestanten van A-kwaliteit zijn bijvoorbeeld ongeverfde pallets en balken.
Kwaliteit B - Geverfd hout is hout van B-kwaliteit. U kunt denken aan deuren en kozijnen.

puin website

Puin

Stoeptegels, klinkers, sanitair, plavuizen, etc. kunt u verantwoord inleveren bij VGR. Puin kan ingeleverd worden bij onze composteerinrichting in Brakel.

Product Features

duurzaam

Duurzame oplossing voor groenrestanten

circulaire-economy

Bijdrage aan circulaire economie

container-hanging-of-a-crane

Containerservice

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

Copyright 2017 VGR Groep. All Rights reserved
Sluiten