bioHeader
VGR is geregistreerd verwerker van Japanse duizendknoop

Invasieve exoten

Invasieve exoten zijn planten die van nature niet in Nederland voorkomen en zich door hun explosieve groei snel verspreiden in openbaar groen en in het landschap. Voorbeelden zijn de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de grote waternavel. Ze verdringen andere plantensoorten en kunnen funderingen en dijklichamen aantasten.

De planten kunnen zich zo snel verspreiden omdat ze in grote hoeveelheden zaden aanmaken die lang kiemkrachtig blijven. Zelfs wanneer ze zijn gemaaid, blijven de zaden vaak actief waardoor deze kunnen uitgroeien tot nieuwe planten. Bij Japanse duizendknoop zijn het niet de zaden, maar juist de wortels die hardnekkig ondergronds verder groeien. Daarnaast groeien afgemaaide stengels weer uit tot volwaardige planten. Een ander groot verspreidingsrisico is het onderwerken van maaisels en het afvoeren van grond waar nog wortelresten in zitten. Op deze manier kunnen invasieve exoten zich relatief gemakkelijk elders vestigen.

VGR is een erkende verwerker van invasieve exoten en wij richten ons op de gecontroleerde compostering van deze plantenresten.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

Copyright 2017 VGR Groep. All Rights reserved
Sluiten