bioHeader
P1060352

Slootvegetatie

Slootvegetatie is het materiaal dat verzameld wordt bij het vegen en maaien van sloten en watergangen. Slootvegetatie is voornamelijk vervuild met zand en grond. De maximaal toegestane vervuiling bedraagt 5%. Is de slootvegetatie vervuild met niet-organische materialen? Onze acceptant brengt een toeslag in rekening of keurt een lading af.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

Copyright 2017 VGR Groep. All Rights reserved
Sluiten