bioHeader
Bomenzand

Bomenzand

Bomenzand is een mengsel van groencompost en zand. Bij de verhouding tussen groencompost en zand ligt de nadruk meer op zand.

Bomenzand is zeer geschikt voor:

  • het vullen van plantgaten van bomen in bestrating.

Wij beschikken over de juiste certificering voor de verkoop van bomenzand.

productcertificaat: BRL9335-4 (register BVOR-cluster BRL9334-4)

Wij produceren het bodemverbeterende kwaliteitsproduct bomenzand. In de BRL9335-4 wordt dit product als volgt genoemd: Samengestelde Grondproducten. Dit zijn producten die zijn samengesteld uit zand of grond en organische bodemverbeteraars, zoals groencompost. Een belangrijke eis is dat het organische stofgehalte niet meer dan 10% mag bedragen. Het productie- en afleveringsproces is volledig beschreven en wordt streng bewaakt. Door deze werkwijze garanderen wij, dat elke levering voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarden, hetgeen betekent dat onze producten in elk werk toegepast mogen en kunnen worden.

Certificaat GR-118-1 Productcertificaat Grond VGR 1-3
Certificaat GR-118-1 Productcertificaat Grond VGR 2-3
Certificaat GR-118-1 Productcertificaat Grond VGR 3-3

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

Copyright 2017 VGR Groep. All Rights reserved
Sluiten