bioHeader
Bomengrond

Bomengrond

Bomengrond is een mengsel van groencompost en zand. De uitgebalanceerde samenstelling zorgt voor een goede aanzet van de wortelgroei van bomen.

Bomengrond is zeer geschikt voor:

  • het vullen van plantgaten van bomen in groenstroken;
  • als toplaag voor het aanleggen van graszoden;
  • het inzaaien van gras.

Wij beschikken over de juiste certificering voor de verkoop van bomengrond.

productcertificaat: BRL9335-4 (register BVOR-cluster BRL9334-4)

Wij produceren het bodemverbeterende kwaliteitsproduct bomengrond. In de BRL9335-4 wordt dit product als volgt genoemd: Samengestelde Grondproducten. Dit zijn producten die zijn samengesteld uit zand of grond en organische bodemverbeteraars, zoals groencompost. Een belangrijke eis is dat het organische stofgehalte niet meer dan 10% mag bedragen. Het productie- en afleveringsproces is volledig beschreven en wordt streng bewaakt. Door deze werkwijze garanderen wij, dat elke levering voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarden, hetgeen betekent dat onze producten in elk werk toegepast mogen en kunnen worden.

Certificaat GR-118-1 Productcertificaat Grond VGR 1-3
Certificaat GR-118-1 Productcertificaat Grond VGR 2-3
Certificaat GR-118-1 Productcertificaat Grond VGR 3-3

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op

Copyright 2017 VGR Groep. All Rights reserved
Sluiten